Scopul de a men?ine un nivel maxim de calitate ?n diverse domenii operative, Elettrosud are ?n aten?ia sa ca obiectiv principal:

Satisfacerea clientului
Calitatea ca factor predominant
Zero defecte
?mbun?t??ire continu?
Implicarea resurselor interne ?n toate domeniile
Integrarea sistemelor de calitate ?i mediu
Integrarea furnizorilor


Elettrosud a aplicat o metod? ?i instrumente de organizare, func?ionare ?i administrare ?n comun cu clien?ii importan?i, ?n a garanta ?i asigura atingerea standardelor de calitate a?teptate de c?tre clien?i. Produsele noastre sunt fabricate ?n conformitate cu principalele standarde interna?ionale, ?n conformitate cu directivele RoHS ?i REACH.

Departamentul nostru tehnic dispune de personal dedicat pentru ?ntocmirea de rapoarte IMDS care sunt transmise la to?i clien?ii de automobile care le solicit?.

IATF 16949:2016 Elettrosud
ISO 9100:2018 Elettrosud
ISO 9001:2015 Elettrosud
ISO 14001:2015 Elettrosud
IATF 16949:2016 Elettrorom Automotive Systems
ISO 9001:2015 Elettrorom Automotive Systems