Vanzari


?nc? din 1994 Elettrosud este prezent? ?n Europa, furnizand cablaje companiilor situate ?n Fran?a, Germania, Polonia, Cehia, Spania, Elve?ia, Grecia ?i Belgia. De asemenea este prezent? ?i ?n ??rile de peste ocean, cum ar fi Brazilia, Mexic ?i U.S.A. apar?in?tori ai grupurilor multina?ionale.


Domeniul de activitate


Elettrosud se poate laud? cu clien?i de prestigiu, ?i ?n acela?i timp, deosebit de exigen?i care ??i desf??oar? activitatea ?n diverse domenii, cel mai evident fiind ?n Automotive, cu toate aplica?iile diferite ?i specifice unei ma?ini, aparatur? casnic?, energie & industrie ?i Electronic? & TLC.

Automotive - Cooling Systems - 26%

Automotive - Rear Mirrors - 33%

Automotive - Electrical Motors - 10%

Automotive - Fuel Systems - 18%

Automotive - Air Conditioning - 10%

Automotive - Steering - 3%

Energy e Industry - 1%

Others - 23%

Investitii


Elettrosud este o realitate care ?ine mereu pasul cu noile tehnologii pentru a oferi clien?ilor s?i un produs de calitate la preturi competitive. Elettrosud este capabil? s? anticipeze cerin?ele ?i tehnologiile ?n evolu?ia continu? de cre?tere necesar? pe pia??, datorit? particip?rii active a personalului s?u ?i achizi?ionarea continu? de echipamente inovatoare.Cifra de afaceri